எக்ஸெல் அலகுகளை மாற்றுவது எப்படி

எக்ஸெல் அலகுகளை மாற்றுவது எப்படி: ஒரே டேட்டா - பல செல்கள் எக்ஸெல் ஒர்க் புக்கில் டேட்டா அமைக்கையில், ஒரே டேட்டாவினை பல செல்களில் அ...

பழைய பதிவுகளை தேட