நடிப்பதற்காக கர்ப்பமான நடிகை

தற்போது கர்ப்பமாக இருந்து வரும் நடிகை கரீனா கபூர் கான், ரியா கபூரின் வீரி தி வெட்டிங் என்ற படத்தில் நடிக்க உள்ளதாகவும், இப்படத்தின் வேலைகள் செப்டம்பர் மாதம் துவங்க
உள்ளதாகவும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் செய்திகள் வெளிவந்தன.

பழைய பதிவுகளை தேட