எக்ஸெல் வித்தையும் ஏமாற்றும் யுக்தியும்

Change Worksheet Tab Size in Excelபைலை மறைக்கவும் திறக்கவும்: எக்ஸெல் ஒர்க்ஷீட் ஒன்றை மிகக் கவனத்துடன் ரகசியமாகத் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அப்போது உங்கள் நண்பர் அருகே வருகிறார். அவரிடமிருந்து அதனை மறைக்க விரும்புகிறீர்கள். என்ன செய்திடலாம்? உடனே விண்டோ மெனுவிற்குச் செல்லுங்கள். அதில் ஹைட் (Hide) என்று இருப்பதைக் கிளிக் செய்திடுங்கள். அல்லது ஆல்ட் +
டபிள்யூ + எச் ஆகிய மூன்று கீகளை

பழைய பதிவுகளை தேட