குரோம் பிரவுசருக்கு பாதுகாப்பு வழிகள்

குரோம் பிரவுசருக்கு பாதுகாப்பு வழிகள்
மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம், தன் எக்ஸ்பி சிஸ்டத்திற்கான பாதுகாப்பு வழிகளைத் தருவதனை, வரும் ஏப்ரல் மாதத்துடன் நிறுத்திக்
பழைய பதிவுகளை தேட