பெண்களே காதலிக்கும் முன்பு யோசிங்க

காதல் எப்ப எங்க எப்பிடி வரும் என்று தெரியாது என்பீர்கள். காதலிப்பது தவறில்லை. ஆனால் அந்த காதலால் குடும்பத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஏனெனில் காதலை எல்லா குடும்பத்திலும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. 


எனவே பெண்கள் தாங்கள் காதலிப்பதால் குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை வருமா? காலம் முழுவதும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் காதலருடன் குடும்பம் நடத்த முடியுமா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம். 

பழைய பதிவுகளை தேட