உடல் எடையை குறைக்க வேண்டுமா

உடல் பருமன் என்பது இந்திய மக்களை வாட்டிக்கொண்டிருக்கும் பிரச்சினை. முரண்பாடான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடல் உழைப்பு குறைந்ததால், உடல் பருமன் பிரச்சினை அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கிறது.


உடல் பருமன் என்பது முதலில் தனி பிரச்சினையாக தெரிந்தாலும் இது, சர்க்கரைநோய், ரத்த அழுத்தம், கெட்ட கொழுப்பு அதிகரிப்பு போன்ற பாதிப்புகளையும் கூடவே உருவாக்கிவிடுகிறது.

பழைய பதிவுகளை தேட