மாதக்கடைசி கையை கடிக்கிறதா

மாதச்சம்பளம் வாங்குபவர்கள் பலரும் மாதக்கடைசியில் பண நெருக்கடியை சந்திக்கிறார்கள். ஆனால், கொஞ்சம் திட்டமிட்டு செயல்பட்டால், மாதக் கடைசி அவதியில் இருந்து
தப்பித்துவிடலாம்.

பழைய பதிவுகளை தேட