ஆக்சன் நாயகி விஜயசாந்தி

பெண்கள் வீரமாகப் பேசினாலோ, யாரிடமாவது சண்டை போட்டாலோ, 'பெரிய விஜயசாந்தின்னு நினைப்பு' என்பது இன்றும் பேசப்படும் ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இன்றைய
தலைமுறையினருக்கு விஜயசாந்தி என்றால் யார் என்பது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

பழைய பதிவுகளை தேட