இலவச WIFI பயன்படுத்தும் போது யோசிக்க வேண்டியவை

இலவச வை-பை, இன்டர்நெட் பிரியர்களுக்கான வரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மால்கள், கபேக்கள், ரெயில் நிலையங்கள் என செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் ‘வை-பை’ இணைப்பு இலவசமாக கிடைப்பது கொண்டாட்டமாகத்தான்
இருக்கும்.

பழைய பதிவுகளை தேட